Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
0 stemmer
217 visninger
af
Jeg har hørt, at der kommer en sjette symbolbog på et tidspunkt. Er der nogen som ved, om den kommer til at have et bestemt tema? Symbolbog fem havde jo fokus på sundhed, mikrokosmos o.l.

Spørgsmålet er oprindeligt stillet før udgivelsen af Symbolbog 6 blev udgivet

3 Besvarelser

0 stemmer
af
De to største temaer i bogen bliver jordklodens spiralkredsløb og døden.

Udvikling og det levende væsens struktur kommer også til at indgå.

Det Evige Verdensbillede 6 blev omtalt Martinus Mindedag lørdag den 11. aug. 2012 i Martinus Center, Klint. Mere information skulle komme i årets julebrev (2012) fra Martinus Institut.

Kilde: Ole Therkelsen.
0 stemmer
af

Der er nu et kursus om Det Evige Verdensbillede 6. Kursusbeskrivelsen giver en god ide om bogens tema, nemlig det der allerede er svaret, døden og det levende væsens struktur.

Gennemgang af de 23 nye symboler nr. 78-100 i den kommende symbolbog, Det Evige Verdensbillede, bog 6, der forventes publiceret i 2014 eller 2015. Vi skal lære at se på døden som en ven. Rejsen gennem dødsriget er et paradisisk ophold på det åndelige plan mellem to fysiske inkarnationer. Jordkloden, der også går igennem spiralkredsløbet, er et levende væsen med tanker og bevidsthed. Den seksuelle polforvandling, udviklingsstigen og det levende væsens struktur.

Se mere her:

http://www.martinusguiden.dk/aktivitet/rejsen-gennem-d%C3%B8dsriget-jordkloden-er-et-levende-v%C3%A6sen-0

0 stemmer
af

Mere information om Det Evige Verdensbillede 6 fra kursusinformationen fra kursus afholdt på Martinus Center Klint af Ole Therkelsen kaldet "Vores kosmiske rejse – Det Evige Verdensbillede, bog 6".

Her er kursusbeskrivelsen:

"På vores kosmiske rejse gennem livet kan vi se livet som en evig udvik- ling og døden som en ven. Martinus illustrerer rejsen gennem dødsriget som et paradisisk ophold på det åndelige plan mellem to fysiske inkarnationer. I erkendelse af vores udødelighed kan vi betragte vores egen og jordklodens udvikling med nye øjne. Kurset indeholder en gennemgang af de 23 nye symboler nr. 78-100 i den kommende symbolbog, Det Evige Verdensbillede, bog 6, der forventes publiceret i 2015."

Se mere om kurser her: http://www.martinusguiden.dk/aktivitet/vores-kosmiske-rejse-%E2%80%93-det-evige-verdensbillede-bog-6

...