Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
0 stemmer
241 visninger
af
Når Martinus taler om analysen af det levende væsen, forklarer han, at det kan beskrives vha. tre principper, som han kalder x1, x2 og x3.

X1: Jeget

X2: Skaberevnen

X3: Det skabte

X1 beskrives som absolut stilhed - kontrasten til al den bevægelse, som det skabte (X3) udgør; men X1 er også skaberen, der vha. sit behov for oplevelse og sin viljekraft skaber bevægelsen.

Mit spørgsmål går på, hvordan den absolutte stilhed (X1) vha. skaberevnen (X2) kan igangsætte bevægelsen eller det skabte (X3)? Eller hvordan bliver stilhed til bevægelse? Hvordan skaber skaberen?
af
Input til spørgsmålet. Det er via moderenergien:

"Moderenergien er overbevidsthedens materie og bindeleddet mellem "det faste punkt" og bevægelsen."

Se https://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=61&stk=11&pkt=10

Moderenergien og X2 spalter X1 op i det skabte (X3).

1 Svar

0 stemmer
af
"Urbegæret" er igen en realitet, der opstår i kraft af jegets berøring med moderenergien. Da denne berøring er evig, vil jegets "urbegær" således også være evig.

livets bog bind 2  stk 532
...