Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
+1 stemme
316 visninger
af

1 Svar

0 stemmer
af
redigeret af
Godt spørgsmål.

Martinus skriver en del om vores seksuelle udvikling under det han kalder polforvandlingen. Så vidt jeg ved, så skriver han ikke noget om transkønnede, så kan jeg kun gætte eller spekulere omkring det.

Det må vel handle om polforvandlingen, altså det at vi langsomt bevæger os fra at være han- og hunkønsvæsener til at være næstekærlige eller dobbeltpolede væsener. Jeg gætter på at der kan være et stadie, hvor de to poler ligger tæt på hinanden.

Den ene mulighed er at man kan "springe" over i en modsat kønnet krop. Er man mand/hankøn, så er tanken at man er kommet så langt i sin feminine poludvikling at man kan inkarnere i en mandekrop. I dette tilfælde er man kommet i den "forkerte" krop.

Den anden er at den modsatte pol er så langt fremme og man måske har "ignoreret" sin oprindelige (jeg gætter), så meget at man identificerer sig mere med det ikke oprindelige køn. Her er man i den krop, som svarer til ens primære pol, men mentalt er man kommet til at identificere sig mere, som sin sekundære pol.

Martinus skriver at man normalt ikke kan skifte køn. Spørgsmålet er hvad "normalt" betyder.
af
+1
Hej - jeg vil starte med en kommentar til det sidste du skriver ”spørgsmålet er hvad ”normalt” betyder

Når Martinus skriver, at det ”normalt” ikke kan lade sig gøre, at skifte køn/krop fra den ene inkarnation til den næste, skyldes det et ”manglende” talent for opbyggelsen af en fysiske krop, der ikke er i overensstemmelse med det primære køn/pol i individet. Det vil sige, at i tilfælde hvor det er den maskuline pol der er den styrende pol, da bliver det umuligt at oparbejde et talent for eksempelvis skabelsen af en livmoder, æggestokke m.m. og hvad der ellers kendetegner en feminin/kvindelig krop, idet man jo ingen livsoplevelse har med en sådan krop og som følge heraf heller ikke kan tilegne sig nogen livserfaring/er med en krop af ”modsat” køn.

Når først ”kønnet” er ”valgt” (det modsatte af sidste spiralkredsløb), lever vi med dette valg (køn) gennem hele den fysiske del af det nye spiralkredsløb.

At der fødes mange individer der på den ene eller anden måde ikke føler sig hjemme i den krop de nu engang er udstyret med, og dermed også føler eller fornemmer deres seksuelle orientering i uoverensstemmelse med den medfødte krop, kan jo kun skyldes ”handlinger/oplevelser” i tidligere liv, der har forrykket eller forceret en for tidlig ”opvågning” af den latente modsatte pol naturlige udvikling.
af
Tak for kommentaren.

Så du mener at man forbliver i en krop af det køn, som ens primære pol er i indeværende spiral? Det er en mental ændring og ikke at man er havnet i en "forkert" krop?

Jeg er ikke helt sikker på hvad din konklusion er.
af
Det lyder nogenlunde rigtig, men så skriver du:Jeg er ikke helt sikker på hvad din konklusion er.
Og så bliver jeg pludselig i tvivl om, hvad det er du gerne vil have en konklusion...på!
af
Jeg tænker at det ultimativt gælder det om at finde en konklusion på hvorfor der fødes transkønnede børn.

Hvis du kan genkende din konklusion i min kommentar, så har jeg forstået det du skriver rigtigt.

Jeg forstår det som om at man er i den "rigtige" eller oprindelige krop, men at mentaliteten er ændret, så man oplever at man burde være i en krop af det ikke-oprindelige køn (ens sekundære pol).
...