Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
+1 stemme
396 visninger
af
Hvorfor skal man bede til Gud? Hvis man selv er en del af Gud, som Martinus skriver, beder man jo til sig selv! Det svarer vel til, at min lillefinger skulle bede til mig. Og Martinus skriver oven i købet, at man ikke nødvendigvis behøver at tro på det, – og at man selv  dybest set blot er en “illusion”.

1 Svar

0 stemmer
af

Det er rigtigt, at Martinus fortæller os, at hvert eneste levende væsen er en del af Guddommen. Og det kan godt give anledning til lidt “tankedril”, hvis man deraf udleder, at man på en måde beder til sig selv, når man beder til Gud.

Flere steder beskriver Martinus, at alt liv er opbygget som “liv inden i liv”. Se fx symbol nr. 7, som han netop benævner “Livsenhedsprincippet eller det første glimt af en Guddoms eksistens” (Det Evige Verdensbillede, bog 1) Dette symbol, som er i sort/hvid, ser måske lidt ubetydeligt ud ved siden af de mange farvestrålende symboler, Martinus har lavet. Men i virkeligheden er dette “livsenhedsprincip” af afgørende betydning for overhovedet at forstå hele Martinus’ beskrivelse af verdensaltet og dermed af Guddommen, som vi retter vores bøn til.

Som det fremgår, beskriver symbolet et levende væsen. Og dette symbol gentages inde i symbolet i mindre og mindre format, på samme måde som vores fysiske og psykiske organisme består af mindre og mindre “livsenheder”, bestående af organer, celler, atomer osv. Og samme princip gentager sig “opad”, hvor vi hver især er en lille bitte del af menneskeheden, som igen er et organ i jordklodevæsenet og således fortsættende opad. Summen af dette uendelige antal levende væsener udgør altså det gigantvæsen, som vi kalder Guddommen. Her er det vigtigt at forstå, at alt – ubetinget ALT – er levende og dermed en del af Gud.

Hvem beder vi til?

Betyder det så, at vi i virkeligheden beder til os selv, når vi beder til Gud, som spørgeren antyder? Nej, naturligvis ikke. For at få svar på dette, behøver vi ikke engang at bevæge os ud i det kæmpemæssige gigantvæsen, som Guddommen er. For vi har det, bogstaveligt talt, lige ved hånden. Du, kære læser, er selv som en “guddom” for din fysiske og  psykiske organisme -! Og dine mikrovæsener “beder” hver eneste dag. Når du spiser forkerte ting, sender dine organer og celler en kraftig bøn i form af smerter og sygdom. Hvis du får din lillefinger (som spørgeren bruger som eksempel) i klemme i en dør, så sender en masse små cellevæsener en bøn i form af smerter. Og hvis dit tankeklima er forkert, så sender små åndelige “cellevæsener” en bøn i form af dårligt humør eller i værste fald en depression.

Beder alle disse små cellevæsener til sig selv? Nej, de beder til deres makrovæsen, på samme måde som du og jeg beder til vores makrovæsen, Guddommen. Og bønnen opfanges af dig som netop deres forsyn. Her er det ikke en større eller mindre “tro”, der er afgørende. Guddommen mærker vore glæder og sorger, smerter og lidelser, gennem sinemikrovæsener, som vi kalder Forsynet. Det kan man læse meget mere om i den lille bog nr. 11, “Bønnens mysterium”.

Tilbage er så spørgerens lille tilføjelse om, at skabte ting, som vi kan sanse, dybest set blot er “illusioner”. Her hentydes formentlig til hvad Martinus skriver om illusioner i begyndelsen af 4. bind af Livets Bog. Det kan godt give anledning til “tankedril”, når Martinus her analyserer “timeligheden og evigheden” ud fra perspektivprincippet og slår fast, at ud fra et bestemt synspunkt bliver tingene til illusioner.  Men tilføjelsen er vigtig: “At tingene fra et vist synspunkt er illusion er ganske rigtigt, men dette synspunkt ligger ganske “uden for” livet og kan umuligt anvendes som logisk rettesnor i nogen som helst viljeføring.”  Disse analyser har absolut interesse for os, hvis vi helt til bunds vil forstå verdensbilledet. Men som Martinus skriver i stk. 1076: “Hvis vi anvender denne analyse som målestok eller udtryk for væsenets evige tilværelse, gør vi os skyldig i en stor misforståelse.”

Lad os derfor holde jordforbindelsen og slå fast, at dér, hvor vi oplever livet, er alt, hvad vi oplever, skam i høj grad virkelighed for os – og ikke kun illusioner.

af
redigeret af
+1
Hej Hans. Du skriver:  “Guddommen mærker vore glæder og sorger, smerter og lidelser, gennem sinemikrovæsener, som vi kalder Forsynet. “ Jeg forstår ikke dette! For Guddommens mikrovæsner er os, ikke sandt? Og selv om vi er Forsyn for dem, ( altså Vore mikroorganismer) så er det vel ikke det samme som at skrive, at vi er Forsynet?? Bedste hilsner fra Lotte
af
Hej Lotte, jeg tror faktisk ikke at Hans læser med her. Spørgsmålet/svaret er fra en tidligere udgave af Tidsskriftet Kosmos.

Jeg skriver det fremover så der ikke opstår misforståelser. Når det så er sagt, så kan du sagtens skrive til Hans via mail.

Og så dit spørgsmål. Guddommen er helheden. Martinus skriver om at det skabte er uendeligt stort og uendeligt småt. Ethvert væsen vil altid bestå af mindre væsener og leve inde i større væsener. Derfor uendeligheden "opad" og "nedad".  

Vi er en slags forsyn for vores mikrovæsnerer fordi vi har kontrol over dem samt ansvaret for dem. På den måde er vi, som alle andre væsener, en del af forsynet.

Alle væsener tilsammen udgør guddommen. Guddommens bevidsthed er summen af alle levende væseners bevidsthed.

Giver det mening?
af
Tak- "ikke-Hans"
Vist giver det mening, og jeg er bekendt med det du skriver. Vil ikke være/virke pedantisk,- men det er den bestemte form af ordet Forsyn-et, jeg ikke forstår i den omtalte sammenhæng (det refererede citat). . Altså hvad jeg tænker er, at vi er forsyn for vore mikrovæsener, og at Forsynet =Guddommen.
af
Jeg forstår. Enig i at det er vigtigt at have styr på begreberne.

Spørgsmålet er hvad der er forsyn og hvad der er guddom. Jeg starter et andet spørgsmål om det.

Edit: spørgsmålet står nedenunder denne her kommentar.
af
+1
Tak Lasse.

Det vil jeg glæde mig til at læse.

Mvh
Lotte
af
Så må jeg hellere prøve at få svaret :-)
af
Ja tak- gerne
...