Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
0 stemmer
131 visninger
af
Martinus bruger ofte argumentet at det skabte, som vi oplever, er logisk (vores kroppe, solen og planterne, etc.) og at bevægelse ikke "selv" kan skabe denne logik. Bevægelsen kan ikke skabe logisk. Den kan kun være en del af række bevægelser, som i sig selv ikke er ophav, men kun udtryk for logikken.

Materialisten vil derimod mene at bevægelser netop kan (eller må kunne) være ophavet til logikken, da der i følge ham, kun findes "materie" og samtidigt findes der logik, og så må logikken være noget, som kommer af bevægelsen. Logik og hensigt er noget i boende i bevægelsen eller noget, som opstår som en del af bevægelsen. Der er ikke noget ved siden af eller over bevægelsen (det skabte).

Martinus skriver mange steder at der netop er noget over det skabte, nemlig et evigt jeg og en skabeevne, som tilsammen danner overbevidstheden.

I følge materialisten er "bevægelse" alt hvad der findes. Men hvad er bevægelse i følge Martinus? Bevægelsernes årsag og virkning med hinanden? Det skabte?

Fra stk. 671 (Livets Bog 3):

"Men bevægelse eller skabelse, der udtrykker villen og kunnen, kan jo kun have til årsag "noget", der kan ville og kunne."

Spørgsmålet er om denne årsag kan opstå af bevægelse eller ikke kan og ikke mindst hvordan argumenterne er for at årsagen ikke kan opstå af bevægelse.

Martinus fortsætter:
"En sådan årsag kan ikke være blot og bar timelige virkninger, thi disse kan som bekendt umuligt tænke og er dermed afskårne fra både at ville og kunne. En virkning er bevægelse, men bevægelse kan ikke tænke. Den kan derfor hverken ønske, handle eller opleve." (stk. 671

Hvilket er en konstatering. Men her kommer noget:

"...tingenes eller bevægelsernes årsager kan ikke være blot og bar andre bevægelser, men må være noget, der er bevægelserne overlegent." (stk. 671)

Med andre ord, så er argumentet, at bevægelserne ikke styrer sig selv. Og det giver vel også god mening? Hvordan skulle noget kunne ændre noget andet, hvis det ikke var dette andet overlegent? Modargumentet er at dele af bevægelsen kan være andre dele af bevægelsen overlegen? Og så er vi tilbage til spørgsmålet: Hvad er bevægelse?

Dit svar

Dit viste navn (frivilligt):
Din email adresse vil kun blive brugt til at sende besked om dette spørgsmål.
Anti-spam verifikation:
Du kan logge ind eller oprette en gratis konto for at undgå denne verificering.
...