Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
0 stemmer
206 visninger
af
Jeg er interesseret i at høre hvad de forskellige argumenter er for at X1 eksisterer, som et umanifisteret noget. Svarerne må gerne, men behøver ikke, at være med referencer til Martinus værker.

Her er først et kort oprids af hvad X1 er og i hvilken sammenhæng det er interessant.

Martinus beskriver det levende væsens analyse i tre X'er. X1, X2 og X3. X1 er det levende væsens jeg, X2 er det levende væsens skabe- og oplevelsesevne og X3 er det skabte. De tre X'er er tre analyser af det samme "det guddommelige noget" (536).

X1 er et umanifisteret noget, som er i stand til at benytte sin skabeevne (X2) til at skabe eller omdanne det skabte (X3). Jeg'et (X1) oplever med sin oplevelsesevne (X2) det skabte (X3). Oplevelsen ligger, via et princip om sult og mættelse, til grund for Jeg'et fortsatte skabelse.  

Jeg'et er, i følge Martinus, over det skabte, da det, via sin skabeevne, er "skaberen" bag det skabte. X1 er altså ikke det skabte eller evnen til at skabe, men er netop forskelligt fra det skabte og skabeevne. Da det ikke er skabt må det være uskabt eller umanifisteret og uden detaljer. Med Martinus ord:

da jeget eller det guddommelige "noget" ikke er en skabt ting og i sig selv derved er hævet over tiden og rummet, har det været til i al evighed. Det har således absolut ingen begyndelse og kan umuligt få nogen afslutning. (LB2 stk. 315)

Og han skriver yderligere:
Som vi her har set, udgør jeget i sin egennatur kun et navnløst "noget", om hvilket vi kun kan sige, at "det er". Men da det aldrig nogen sinde har begyndt, men udgør en evig realitet, og det ligeså evigt har været knyttet til de to andre realiteter eller principper, ved hvilke det kommer til syne som udgørende "et levende væsen", vil de tre betegnelser "X1", "X2" og "X3" i virkeligheden ikke udgøre en analyse af tre ting, men må derimod opfattes som tre analyser af én og samme ting. (LB2 stk. 318)

Analysen af det levende væsen fylder meget i Martinus Verdensbillede og dette her er kun et meget lille udsnit af hvad Martinus har skrevet af analyser om det levende væsen.

1 Svar

0 stemmer
af

Uden kontraster ingen oplevelse.

I følge Martinus oplever vi kun via kontraster (kontrastprincippet). Skal vi opleve det timelige, så må der også været noget evigt. Vi ved at der er noget timeligt og foranderligt og dermed må der også være noget evigt.

...