Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
+1 stemme
361 visninger
af
Martinus beskriver for os at der udover den fysiske verden også er en åndelig verden. Det er i den åndelige eller mentale verden, som vi opholder os i mellem vores fysiske inkarnationer. Her er et par af de karakteristika, som Martinus sætter på den åndelige verden (symbol 80 - forklarende tekst - DEV6): - Væsenet oplever ikke fysisk længere. - Væsenet oplever i en anden tidsdimension. - Man kan ikke lære at tænke på det åndelige plan fordi det ikke ikke giver ubehag at tænke forkert. Man kan derfor kun udvikle sin tænkeevne på det fysiske plan.

2 Besvarelser

+1 stemme
af

Se evt. denne kosmos artikel af Martinus med titlen "Fysisk og åndelig oplevelse": http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1973/kos1973-04-043.php

Der bliver talt om at man ikke kan måle på samme måde i den åndelige verden fordi den er tilstand. Martinus skriver i den nævnte artikel at man kan foretage en slags måling i den åndelige verden. Man måler dog kvalitet frem for kvantitet.

Martinus skriver om den åndelige verden:
"Den åndelige verden kan ikke måles på en sådan måde, den fylder ikke noget i samme forstand som den fysiske. Ikke desto mindre kan man godt tale om en slags mål, også når det drejer sig om den åndelige verdens tilstande. Det er ikke kvantitetsmål, det da kommer til at dreje sig om, men derimod mål af kvalitet, af åndelig viden, moralitet og udfoldelse af skabeevne". (citeret fra sidste del af "I menneskehedens åndelige verden drejer det sig ikke som i den fysiske verden om kvantiteter, men om kvaliteter, moralitet og udfoldelse af skabeevne" i http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1973/kos1973-04-043.php).

+1 stemme
af

Jeg fandt en af Martinus' beskrivelser af den åndelige verden i Det Evige Verdensbillede 6 i beskrivelsen af symbol 91, stykke 91.6 (side 66).

Martinus skriver at 
"På det åndelige plan er der ikke en fast jord, som vi går på. Der er vi i balance ved hjælp af elektriskekræfter, det vil sige ved hele vor bevidsthed og hvor bevidsthedsudfoldelse. Det er jo kun den fysiske krop, der er bundet til jorden ved tyngde. Ånden er ikke bundet, den har fri struktur."

og lidt senere om den åndelige verden at:

"Når væsener taler sammen, behøver de ikke at tale, for man kan se deres tanker.Tankerne står allerede i materien, inden at de får udtalt ordene. Væsenerne behøver heller ikke at have en krop, men de kan lave en i forskellige tankeformer, alt som de vil".

Altså en helt anden form for frihed i den åndelige tilværelse end i den fysiske. Derfor er der, i følge Martinus, heller ingen mulighed for at fejle i den åndelige verden og derfor heller ingen moralsk udvikling.

I stykke 91.7 skriver Martinus:
"Vor karakter, der er bestemt af, hvad vi kan nænne at gøre, er den åndelige verdens tyngdepunkt". Hvad vi kan nænne eller vores kærlighedsevne bestemmer hvor vi befinder os i den åndelige verden på samme måde som den fysiske tyngdekraft bestemmer os hvor vi rent fysisk befinder os i den fysiske verden.

...