Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
0 stemmer
486 visninger
af
redigeret af
Svarene til dette spørgsmål indeholder en oversigt over Martinus 100 symboler.

Hvert symbol har 
  • et link til et spørgsmål med information om symbolet (f.eks. hvor Martinus har skrevet om symbolet)
  • et link til spørgsmål relateret til symbolet

Du kan få dit spørgsmål på ovennævnte lister ved at lave et tag, f.eks. "symbol-100", som vil sætte spørgsmålet på oversigten for symbol-100. Udskift "100" med symbolets nummer, f.eks. symbol-1 for symbol 1, og det samme ved ske for de 99 andre symboler.

Listen bliver løbende opdateret med links til flere informationssider og oversigter med spørgsmål.

Martinus symboler er udgivet af Martinus Institut

2 Besvarelser

0 stemmer
af
redigeret af
 
Bedste svar

Det Evige Verdensbillede 1
  1. Guds ånd over vandene
  2. Verdensgenløsningsprincippet
  3. Intolerance - info
  4. Vejen mod lyset
  5. Kosmisk bevidstløshed
  6. Det levende væsen - 1 - spørgsmål
  7. Livsenhedsprincippet
  8. Det guddommelige noget - X1
  9. Det guddommelige noget - X2
10. Det guddommelige noget - X3
11. Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2,
      Den evige Guddom og de evige Gudesønner

12. Grundenergiernes kombination
13. Den evige verdensplan
14. Det kosmiske spiralkredsløb - 1
15. Loven for bevægelse
16. Evighedslegemet

Det Evige Verdensbillede 2
17. Reinkarnation, kredsløb og årstider
18. Det levende væsens skæbnebuer
19. Gennem indvielsens mørke (helvede eller ragnarok)
20. Syndernes forladelse
21. Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud
      og gudesøn 1
22. Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud
      og gudesøn 2
22A. Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
23. Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
24. Det ufærdige menneskerige
25. Menneskehedens karma
26. Det kommende fuldkomne menneskerige

Det Evige Verdensbillede 3
27. Jordklodens kosmiske stråleglans
28. Det evige liv eller livsstigen
29. Kosmiske udviklingsbaner
30. Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse
31. Det levende væsens sanseevne og udviklingstrinene
32. De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning
33. De dyriske og menneskelige tankeklimaer
33A. Registrering af symbol nr. 33.

Det Evige Verdensbillede 4
34. Parringsakten eller Guds ånd i mørket
35. Polprincippets kosmiske kredsløb
36. Det evige livs struktur
37. Den tilslørede og afslørede evige sandhed
38. Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
39. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
40. Korsets tegn
41. Stjernesymbolet
42. Flagets struktur
43. Symbol over Livets Bog på sit nuværende stadium, 1933
44. Loven for tilværelse – elsker hverandre!
 

0 stemmer
af

Det Evige Verdensbillede 5
45.    Menneskelegemet som stjernesystem
46.    Menneskets atomverden og grundenergierne
47.    Den sunde menneskeorganisme
48.    Sygdom i menneskeorganismen
49.    Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden
50.    Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet
51.    Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet 
52.    Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet
53.    Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet
54.    Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
55.    Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet
56.    Den sunde atomvirksomhed i organismen
57.    Elektronsprængning i menneskets atomverden
58.    Atomforgiftning
59.    Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet
60.    Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet
61.    Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
62.    Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
63.    Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet
64.    Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet
65.    Atomkatastrofernes udslag i organismen
66.    Mennesket i det fuldkomne tankeklima
67.    Den animalske og den vegetariske føde
67A.   Den ideelle fødes vibrationer
68.    Mavesyre, kogning og kosten
69.    Den animalske fordøjelse
70.    Den vegetariske fordøjelse
71.    Skæbneelement og talentkerner under diskarnation
72.    Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
73.    Den defekte organisme
74.    Den defekte organisme og skæbneelementet
75.    Menneskets talentkerneødelæggelse
76.    Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
77.    Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske

Det Evige Verdensbillede 6
78. Jordklodens mineralepoke
79. Jordklodens vegetabilepoke
80. Jordklodens dyreepoke – skærsilden
81. Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
82. Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
83. Jordklodens visdomsepoke
84. Jordklodens intuitionsepoke
85. Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
86. Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
87. Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft
88. Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
89. Menneskets bevidsthedskategorier
90. Det levende væsen 1. Natbevidstheden
91. Gennem døden 1
92. Gennem døden 2
93. Det enpolede væsen
94. Væsenets to poltilstande
95. Det dobbeltpolede væsen
96. Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
97. Loven for tiltrækning og frastødning
98. Jegets vending af bevægelsen eller energien
99. Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
100. Den årsagsløse årsag eller den første årsag

...