Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
+1 stemme
237 visninger

1 Svar

0 stemmer
af

Fra Martinusguidens hjemmeside:

Martinusguiden er startet i sommeren 1999 og er tænkt som et servicetilbud og et praktisk hjælpemiddel for kosmologi-interesserede i Danmark. Vi håber efterhånden at få oplysninger med fra alle de byer, hvor der holdes arrangementer inden for Martinus-Kosmologi.

Vi lægger vægt på, at det er de arrangementer som bygger på eller tager udgangspunkt i Martinus Kosmologi, der optages i denne Guide. Det giver brugerne den klareste og mest entydige information om, hvilke emner og hvilke former for foredrag mv. det drejer sig om. Vi ved godt, at arrangører flere steder tilbyder meget udmærkede foredrag både inden for kosmologi og inden for andre spændende emner. Men for at respektere navnet MartinusGuiden beder vi altså om, at du her kun medtager de arrangementer, som har udgangspunkt i Martinus Kosmologi.

Martinusguiden er drevet på frivillig basis og optagelse af aktiviteter i guiden er gratis.

Se http://www.martinusguiden.dk

...