0 stemmer
1.6k visninger
af
I den fysiske verden er vi underlagt kredsløbsprincippet på forskellig vis, fx døgnkredsløbet, årstidskredsløbet, reinkarnationen o.l.

Det største kredsløb vi indgår i er jo, som bekendt, spiralkredsløbet, og det vil man stadig indgå i efter sin eksistens i den fysiske verden - altså i de højere åndelige riger eller zoner.

Men i disse zoner eksisterer ingen af de øvrige kredsløb, som vi kender fra den fysiske verden. Døgnkredsløbet er ophørt med at eksistere, det samme med årstidskredsløbet, og reinkarnationen er også endt med væsenets udgang af det rigtige menneskerige og dets videre eksistens i de højere åndelige riger.

Mit spørgsmål er: Udover spiralkredsløbet, hvordan manifesterer kredsløbsprincippet sig så i de åndelige riger, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget?

1 Svar

0 stemmer
af

Tanker repræsenterer også kredsløbsprincippet og modnes gennem noget der ligner en minimodel af spiralkredsløbet. Martinus skriver fx i LB4, stk.1095:

Den passage i horisontområdet, som enhver "oplevelse" må passere for at blive total eller fuldkommen, hvilket igen vil sige: for at blive til "kosmisk analyse", er nøjagtig den samme, om end i mikroform, som den, ethvert "levende væsen" må passere for at nå fuldkommenheden.En "oplevelse", hvilket igen vil sige: en "tanke" eller "forestilling", er således ikke fuldkommen, før den repræsenterer spiralkredsløbets fem ydre stadier: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens- og intuitionsstadiet for derefter at forsvinde i samme spirals sjette og indre stadium: hukommelsesstadiet.Vi må derfor markere de forskellige tankearter efter det stadium, de repræsenterer i spiralkredsløbet, idet dette stadium netop ligger til grund for deres "stedbetegnelse" i det pågældende væsens sanseområde.Hver enkelt tanke må således på sin færd igennem kredsløbet repræsentere de samme stadier som de "levende væsener" i samme kredsløb."Tankerne" vil derfor blive at udtrykke som: "instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsestanker", ligesom de "levende væsener" er at udtrykke som "instinkt-, tyngde-, følelsesvæsener" osv."Tankerne" repræsenterer således udviklingsstadier akkurat ligesom de "levende væsener".(citat slut)

Da tanker og oplevelse naturligvis repræsenterer livet i de åndelige riger er kredsløbsprincippet på denne måde til stede, omend de fysiske udtryk for det, såsom reinkarnation, døgnkredsløb m.m. er fraværende.

...