Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
+1 stemme
122 visninger
af
Hvilken karma vil en mand få, hvis han besøger prostituerede og har sex med disse?

Martinus har selv talt om prostituerede ved en spørgetime i Varnhem, Sverige i 1968:

"SPG: Er prostitution godt for seksuelt hungrende mennesker?

SVAR af MARTINUS: ”Ja, det er det sikkert… [stor latter]”
”Ja, jeg ville nu ikke gøre det… [fortsat stor latter]”
”Nej, men øh.. prostitution… jaaa.. kan man sige.. øhh”
”Hvis denne prostitution, hvis den, øh, ikke berører andre mennesker end de to personer selv, øh, hvis den ikke skaber sorg og lidelser hos andre mennesker osv, så, og det ikke er gift, det ikke er et menneske der bryder troskab osv, så kan jeg jo ikke se at, øh, andet end de må selv om det”
”At de tager penge for det, det må de jo så selv bestemme [latter]”
”Hvis ikke prostitutionen var, så mange, mange, ja mange, normale… hvad kan man sige..  pæne kvinder ikke kunne eksistere, så ville der være voldtægter, en hel masse, jaa, jeg mener det er en meget stor sikkerhedsventil alt sådan noget, med prostitutionen.”

”Og det er jo sikkert en nødvendighed for tiden, det må være nødvendigt, men det er jo ikke noget jeg kan anbefale man skal give sig til at være [latter]”

Han siger principielt at det er fint nok, så længe ingen bliver skadet. Hvad tænker I?

1 Svar

+1 stemme
af
redigeret af
Dette er et forholdsvist kontroversielt emne, men lad mig alligevel prøve :)

Jeg har også lige været inde og høre spørgetimen fra Varnhem...

Ja, jeg er enig med dig i, at Martinus principielt giver en form for "grønt lys". Men det jeg personlig hæfter mig ved er hans slutkommentar "det er nu ikke noget jeg vil anbefale".

Ligesom overgangen fra kødspisning til vegetarisme. Vegetarisme er det der skader andre levende væsner "mindst" på vores nuværende udviklingstrin, så det anbefales selvfølgelig at lave en gradvis overgang til vegetarisme. Men det kan godt tage tid, afhængig af ens nuværende trin. Det er også helt ok.

På samme måde med overgangen fra dyr til menneske. Ja, det er ideelt altid at elske og tilgive sin næste, og det anbefales at arbejde henimod. Men realistisk set tager det lidt tid, afhængigt af ens nuværende trin.

På samme måde inden for det seksuelle område. Ja, det er måske "tilladeligt" med prostitution i en overgangsfase, men det er nok bedst at arbejde henimod at blive fuldstændig fri for det.

Ift. karma og udvikling, så har jeg her nogle tanker jeg vil dele i tre afsnit:

1) Den overordnede mening med seksualitet
2) Den prostituerede 
3) Den der frekventerer prostituerede

Ad 1) Den overordnede mening med seksualitet
Seksualitet er lyset i mørket. Det er lyset i dyrerigets verden med kamp og krig. Det er sådan al lidelsen kan bæres. Meningen er altså at det skal være noget helligt og guddommeligt, der giver kraften og styrken til at komme igennem den hårde verden og dens lidelser.

I sit slutfacit hænger kærlighed og seksualitet meget tæt sammen. Det velbehag vi mærker ved at kærtegne, kysse, kramme, holde i hånd osv, det er alt sammen seksualitet jvf Martinus. Så selvom man krammer sine venner og familiemedlemmer, giver hånd til kollegerne på arbejdet, eller endda nusser sin kat eller hund, så er det faktisk seksualitet. Det er "den højeste ild", eller en indirekte, ubevidst, fysisk oplevelse af Gud.

Den seksuelle forening er så den mest intense oplevelse af "den højeste ild", der er tilgængelig for os mennesker på vores nuværende trin.

Så at bruge denne som en salgsvare (for den prostituerede), eller en købsvare (for klienten), det virker en lille smule "skævt" ift. den højeste ilds hellighed.

Ideelt er det jo noget der bør deles med alt og alle. Men, indtil vi når det trin, så må det deles med dem man føler sig allermest på bølgelængde med, netop meningsfæller, trosfæller, ægtefæller, venner, veninder, kammerater, familiemedlemmer og dyrene. (her tænker jeg selvfølgelig på "den højeste ild" generelt, gennem at kramme, nusse, give hånd osv... ikke seksuel forening!!! ;)) 

Herudover skal seksualitet forvaltes fuldstændig som med næstekærligheden.. I og med at disse to faktisk er identiske!

Vi skal så vidt muligt være til glæde, gavn og velsignelse for alle levende væsner, og i mindste grad muligt, gøre skade på andre levende væsner.

Ligesom Martinus siger under spørgetimen "så længe det ikke skader andre"..

Det leder mig til punkt 2) den prostituerede:
Prostituerede må antages at tilhøre kategorien "B-mennesker", der har overvægt af intelligens, men mangler følelse. De bliver altså derfor kriminelle, prostituerede osv. De erhverver sig goder og nydelse på en ikke-human måde, ved at bruge deres intelligens.

For den prostituerede er det jo lettere at indlade sig på seksuel kontakt med kunder mod et stort beløb, end at tage en lang uddannelse, gå på arbejde fra 9-17, og betale halvdelen til skat.

De kan jo tjene 1500 kr på 5-30 minutter (afhængig af hvor lang tid hver kunde tager).

De kan måske tage 3-20 kunder per dag, afhængig af individuel kapacitet.

Det er altså op til 4500-30.000kr per dag (skattefrit).

Det er altså 90.000-600.000kr om måneden (hvis vi antager de arbejder 20 dage om måneden og holder fri i weekender og på helligdage).

90.000 skattefrie kroner om måneden.... Det er altså en hel del!!!

Som et kalkulerende B-menneske, der er styret af sin intelligens, så kan man godt se at et så stort beløb må trække en del.

Jeg antager at ovenstående argumentation og regnestykke er argumentet for hvorfor et menneske frivilligt bliver prostitueret.

Karmaen vil jo så over tid være en forandring af deres talentkerner inden for det seksuelle område, og selvfølgelig det mentale område. 

De kan i næste liv få en overdrevent stor sexlyst (da de har trænet sig op til en daglig seksuel kontakt der må siges at være noget større end det normale).

Hvis de derimod er ofre for kvindehandel, hvor de kidnappes og fanges, og under trussel om vold mod dem selv og deres nære og kære, tvinges til at prostituere sig til økonomisk gavn for deres alfonser, så er dette jo karma fra tidligere liv.

I tidligere liv må de altså selv have udnyttet andres arbejdskraft for egen vindings skyld. F.eks. gennem slavearbejde, tjenestefolk eller andre grusomme indtjenings- og arbejdsmetoder.

Men hvad med karmaen for klienterne?
3) Kunden udnytter den prostitueredes situation, til at tilfredsstille sit eget, fysiske behov.

Den prostituerede er altså i en ufordelagtig situation.  Dette udnytter kunden til at få det han vil have. Hvis hun ikke havde været i denne ufordelagtige situation, så havde hun ikke af egen fri vilje haft sex med ham.

Karmaen må altså være, at kunden i fremtiden vil få selvsamme karma. Han vil være i en ufordelagtig situation, og andre vil udnytte denne til at få noget fra ham, han ellers ikke ville give af egen fri vilje.

Slutteligt kan man sige, at der nok ikke er en eneste lille pige eller dreng på denne jord, der som små børn "drømmer om at blive prostituerede" når de bliver voksne. Det er altså ikke drømmejobbet eller ønskekarrieren, ligemeget hvor mange skattefrie kroner de så tjener.

Så min egen personlige slutkonklusion er altså, at jvf princippet om "at skade andre mindst muligt", så er prostitution ikke ligefrem ideelt.
...