0 stemmer
56 visninger
af
Inden for naturvidenskaben kan en teori undersøges ved at gøre den falsificerbar.

Således skal en teori her beskrives på en form, hvor det er muligt i den fysiske materie at foretage undersøgelser, som skal afgøre om teorien holder eller ikke holder. Hvis en teori så viser sig ikke at kunne underbygges af observationer i forbindelse med disse undersøgelser, siges teorien at være falsificeret. Altså falsk.

Spørgsmålet er om Martinus Kosmologi kan beskrives på en form, så den er falsificerbar, og om der kan opstilles undersøgelser, som kan afgøre om Martinus Kosmologi er falsificeret?

 

Edit 31-07-12: Rettet "falsicerbar" til "falsificerbar".
af
En teori er falsificerbar, hvis den via observationer kan vise sig at være rigtig eller forkert. Den behøver ikke at forkert for at være falcificerbar. Det skal bare være muligt at den kan være forkert. Det er et opgør mod teorier som altid er rigtige uanset udfaldet af et eksperiment.

1 Svar

0 stemmer
af
Hele teorien, som et samlet hele, kan nok ikke falsificeres. Men jeg tror helt sikkert, man kan pille dele ud af den, og prøve at teste disse enkeltdele.

Martinus skriver en hel del om fordelene ved ikke at spise kød. Der kan laves mange undersøgelser for så vidt angår den vegetariske levevis. Eksempelvis:

1: Er der en sammenhæng mellem alvorlige sygdomme og kødspisning/vegetarisme? Er der for eksempel visse kræftformer, som ikke rammer vegetarer.

2: Ulykker. Måske især trafikulykker. For den almindelige forsker vil det nok virke dybt mystisk, at man spørger trafikofre ud om deres kostvaner. Ikke desto mindre vil det være en mulighed.

Der findes vel allerede en hel del undersøgelser om punkt 1, mens punkt 2 helt sikkert aldrig har været undersøgt. Til punkt 1 kan vi også  nævne alkohol og tobaksrelaterede sygdomme, hvor der er lavet masser af undersøgelser. Martiuns kommer jo også ind på alkoholens og tobakkens skadevirkninger.

Martinus beskriver, hvordan det vi tænker er meget afgørende for vores skæbne. Tanker er slet ikke toldfrie. Der må kunne laves undersøgelser, hvor man beder testpersoner om i en periode (f.eks 1 uge) at fokusere på hele tiden at tænke negative tanker. Derefter skal de samme testpersoner i 1 uge fokusere på hele tiden at tænke positivt. Man kan derefter måle på deres krop, hvordan tankerne påvirker ting som puls, hjerterytme, immunforsvar, stofskifte, hele hormonproduktionen osv.

Et meget kendt medicinsk fænomen er placeboeffekten. Kort sagt så er placeboeffekten en effekt der gør, at det vi tror og tænker om virkeligheden også kommer til at holde stik. Allerede nu mener jeg, at der findes undersøgelser der viser, at placeboeffekten direkte kan måles i hjernen. Altså hvis en patient, der lider af smerter, tror han får en medicin der hjælper mod f.eks smerter, så kan man direkte måle i hjernen, at hans smerter bliver mindre, selv om patienten så får en kalktablet. Ændringerne i hjernebølgerne skyldes jo ikke kalktabletten, de kan altså kun skyldes patientens tankevirksomhed. Måske en indikation på, at der er vores tanker der er det primære, og hjernebølgerne der bare er det fysiske udtryk for disse tanker, og ikke omvendt som den fysiske videnskab ellers hævder, nemlig at det er hjernen der er den primære skaber af det hele.

RED:Laver lige nogle tilføjelser!

Heldigvis foregår der i det stille rundt omkring masser af forskning som relaterer til åndsvidenskaben. For eksempel forskning i reinkarnation. Og så er der jo hele udviklingslæren, hvordan livet har udviklet sig fra primitive former til nutidens menneske. Bruce Liptons forskning i cellerne er meget spændende. Forskningen i jordkloden som levende væsen findes også. Osv. Osv.....
...